"AMNESIA" CENTRE CULTURAL LA MERCÈ, Girona 2011.

 CATALÀ
Qui es recorda o qui sap com és el nostre interior, el nostre més profund sentit de l'ésser?
Tansols recordo escenes del meu "jo" en moments concrets de la meva experiència de vida. Un nèixer físic, una aparènça física, però l'esència que portem dins no neix, està sempre allí. Hi ha una esència més enllà de tot allò físic i què recordo d'ella o què no recordo? No identifico aquesta experiència, no obstant en aquesta llacuna s'evoca algo conegut i per reconèixer. 
ESPAÑOL
¿Quién se acuerda o quién sabe cómo es nuestro interior, nuestro más profundo sentido del ser?
Sólo recuerdo escenas de mi "yo" en momentos concretos de mi experiencia de vida. Un nacer físico, una apariencia física, pero la esencia que llevamos dentro no nace, está siempre allí. Hay una esencia més allá de lo físico y ¿qué recuerdo de ella o qué no recuerdo?
¿Cuál es la simiente de todo ser que nos envuelve y en la que fluimos?
No identifico esta experiencia. Aún así, en esta laguna se evoca algo conocido y por reconocer. Serie de 6 fotografias en metracrilato 60x60cm.